Omdat bioteelten het zonder chemische gewasbescherming en kunstmest moeten stellen, is de aanpak van die teelten uiterst belangrijk. Carmen Landuyt vertelt over het innovatieve onderzoek dat het CCBT coördineert ten bate van de biologische teelt. Hoe gaat dat in z’n werk?

Wat doet het CCBT juist?

Carmen Landuyt is de coördinator van het CCBT en dus de geknipte peroon om er meer uitleg over te geven: “We zijn al tien jaar de koepel voor al het praktijkonderzoek voor biologische landbouw in Vlaanderen. Het CCBT is het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de Biologische Teelt. Dus we spitsten ons toe op onderzoek naar duidelijke, praktische manieren om de biolandbouw te verbeteren. Zelf voeren we geen onderzoek uit, dat gebeurt door alle aangesloten proefcentra verspreid over Vlaanderen."

Biotelers aan het stuur

Het CCBT steunt volledig op de telers om innovatieve onderzoeken op te starten. Landuyt: “Binnen het CCBT doen we aan vraaggestuurd onderzoek, dus echt op vraag van de telers. Met andere woorden: de onderzoeksvragen komen rechtstreeks van de landbouwers die met bepaalde problemen te maken hebben, en daarmee gaan de onderzoekers in de proefcentra aan de slag. Het komt er op neer dat we boeren en onderzoekers met elkaar verbinden."

"Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een project rond irrigatie lopen omdat het heel droog is geweest - dat was een acute vraag! Het onderzoek bekijkt wat de efficiëntste methodes zijn om te irrigeren, hoeveel juist, op welke tijdstippen je dat het beste doet en met welke middelen, en dat zowel in kassen als in openlucht. De concrete resultaten van de onderzoeken worden doorgestuurd naar de biolandbouwers zodat ze ermee aan de slag kunnen.”

Carmen Landuyt en Koen De Wit, teelttechnieker van het Proefcentrum Sierteelt, in de biokas - (c) VLAM, Patricia De Laet
Carmen Landuyt en Koen De Wit, teelttechnieker van het Proefcentrum Sierteelt, in de biokas - (c) VLAM, Patricia De Laet

Waarom is onderzoek belangrijk voor biologische landbouw?

Carmen Landuyt legt uit: “Onderzoek is heel belangrijk voor biologische landbouw omdat je geen chemisch-synthetische middelen mag gebruiken, dus je moet op zoek naar preventieve maatregelen om de teelten te behoeden voor onkruid, plagen en ziektes. Zo zoeken we naar robuuste rassen die bestand zijn tegen ziektes en plagen, of naar ‘goede’ insecten die natuurlijke vijanden zijn van bijvoorbeeld bladluizen. We doen ook onderzoek naar systeemgerichte maatregelen – dat betekent dat we het teeltsysteem zelf proberen te verbeteren. Zo loopt er een onderzoek naar de herintroductie van bomen in de weides voor koeien en geiten. De koeien krijgen niet alleen schaduw van de bomen maar halen ook belangrijke mineralen binnen door van die bomen te eten.”

“Maar het gaat verder dan dat,” voegt Landuyt toe. “Hier bij het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen gaan we bijvoorbeeld kijken hoe we op één bed, op een beperkte oppervlakte dus, verschillende teeltcombinaties van bloemen kunnen laten groeien. Dit zou biobloementelers die meestal niet over veel grond beschikken, toelaten om hun oppervlakte efficiënter gebruiken.”

Onderzoek naar dubbele teelten in de biokas op het Proefcentrum voor Sierteelt - (c) VLAM, Patricia De Laet
Onderzoek naar dubbele teelten in de biokas op het Proefcentrum voor Sierteelt - (c) VLAM, Patricia De Laet

Delen is belangrijk

Het CCBT hecht ook veel belang aan het delen en verspreiden van informatie naar de landbouwers. Via de website, een maandelijkse nieuwsbrief en allerlei voorlichtingsacties worden alle resultaten van de onderzoeken bekendgemaakt. Carmen Landuyt zegt enthousiast: “De bioboeren kunnen ook deelnemen aan studiedagen en studiereizen om samen op zoek te gaan naar innovatieve praktijken en om ervaringen uit te wisselen. En we hebben ook een tweejaarlijkse netwerkdag! Dit jaar bestaan we 10 jaar dus dat wordt een extra feestelijke dag!”.

Passie

En wat is haar eigen link met bio? Want die is er ongetwijfeld. Landuyt: “Ik ben al heel lang fan van bio! Ik probeer zo veel mogelijk biologisch te eten en we zijn thuis ook lid van een CSA-boerderij in de buurt. Zalig! Ik heb ook roots in de landbouw, mijn grootouders zijn melkveehouders. Na mijn studies landbouw realiseerde ik mij dat bio veel antwoorden heeft op vragen waar de landbouw mee geconfronteerd wordt. Voor mijn job bij het CCBT ontmoet ik heel veel biologische landbouwers, en dat zijn stuk voor stuk heel gepassioneerde mensen – net als de onderzoekers trouwens!”

Fleurige kleuren in de biokas - (c) VLAM, Patricia De Laet
Fleurige kleuren in de biokas - (c) VLAM, Patricia De Laet